Horoskop
Osobní horoskop online
Pokud chcete získat úplný horoskop, který ukáže vyhlídky na váš život, vysvětlí mnoho událostí z minulosti a také poskytne užitečná doporučení pro dosažení cílů, kontaktujte profesionálního astrologa. Pokud nemáte čas na vyhledání odborníka, můžete si vytvořit osobní horoskop online.
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a mějte aktuální informace o nejnovějších zprávách
PODMÍNKY POUŽITÍ
Internetový zdroj umístěný na doménovém jménu, který vykonává své činnosti prostřednictvím internetového zdroje a souvisejících služeb (dále jen web).
1.2. Správa stránek - zaměstnanci oprávnění ke správě stránek.
1.3. Uživatel webu (dále jen uživatel) je osoba, která má přístup na web prostřednictvím internetu a používá jej.
1.4. Obsah stránek (dále jen „Obsah") - chráněné výsledky duševní činnosti, včetně textů literárních děl, jejich názvů, předmluv, anotací, článků, ilustrací, obálek, hudebních děl s textem nebo bez textu, grafiky, textu, fotografie, derivátů, kompozitů a další díla, uživatelská rozhraní, vizuální rozhraní, názvy ochranných známek, loga, počítačové programy, databáze, jakož i design, struktura, výběr, koordinace, vzhled, obecný styl a umístění tohoto Obsahu zahrnutého na Webových stránkách a dalšího duševního vlastnictví společně a / nebo samostatně obsažené na webu.
1.5. Produkty a služby webu - horoskopy, přehledy, zprávy a další dokumenty nebo informace, které jsou uživateli zasílány e-mailem nebo otevřeny v prohlížeči
2. OBECNÁ USTANOVENÍ
2.1. Tato stránka je majetkem společnosti Astromix Ltd., registrovaná na adrese 3a Hudson Drive, Bodden Town, Kajmanské ostrovy, dále jen „správa stránky".
2.2. Tato smlouva upravuje vztah mezi správou stránek a uživatelem těchto stránek.
2.3. Tato smlouva se vztahuje na všechny podmínky nákupu zboží, služeb a / nebo poskytování služeb poskytovaných na tomto webu.
2.4. Administrace stránek si vyhrazuje právo kdykoli změnit, přidat nebo vymazat ustanovení této smlouvy bez upozornění uživatele.
2.5. Souhlasem s touto smlouvou uživatel přijímá všechny podmínky této smlouvy.
2.6. Stránky a Obsah, který je součástí těchto stránek, vlastní a provozuje Správa stránek.
2.7. Obsah tohoto webu je chráněn autorským právem, zákonem o ochranných známkách a dalšími právy souvisejícími s právy duševního vlastnictví a zákony o nekalé soutěži.
3. PŘEDMĚT DOHODY
3.1. Předmětem této smlouvy je poskytnout uživateli přístup k produktům a / nebo službám poskytovaným na webu.
3.2. Stránka poskytuje Uživateli následující typy služeb (služeb):
přístup k elektronickému obsahu placeně každý měsíc s právem prohlížet obsah podle zvoleného tarifního plánu;
přístup k informacím o Produktu a / nebo službě k informacím o nákupu Produktu na placeném / bezplatném základě;
3.3. Veškeré služby, služby a zboží, jakož i jakékoli následné úpravy a další doplňkové služby (služby) umístěné na webu podléhají této dohodě.
3.4. Přístup na web je poskytován bezplatně.
3.5. Tato smlouva je veřejnou nabídkou. Přístupem na web se má za to, že uživatel přistoupil k této dohodě.
3.6. Správa stránek má právo účtovat poplatky za poskytované služby, zboží a služby umístěné na těchto stránkách.
3.7. Používání materiálů a služeb stránek se řídí normami aktuálních právních předpisů v souladu s jurisdikcí registrovaného právního subjektu „Správa stránek".
3.7. Používání materiálů a služeb stránek se řídí normami aktuálních právních předpisů v souladu s jurisdikcí registrovaného právního subjektu „Správa stránek".
3.8. Uživatelské recenze zveřejněné na webu nejsou důvěrnými informacemi a mohou být použity správou webu bez omezení
4. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
4.1. Administrace stránek má právo na:
4.1.1. Změňte pravidla používání webu a změňte obsah tohoto webu. Změny vstoupí v platnost okamžikem zveřejnění nové verze Smlouvy na webu.
4.1.2. Správa webu má právo kdykoli bez upozornění uživatele provést změny v seznamu zboží a služeb nabízených na webu a (nebo) jejich cenách, jakož i podmínkách pro příjem zboží, služeb a služeb.
4.2. Uživatel má právo:
4.2.1. Využívejte všechny služby a služby dostupné na tomto webu.
4.2.2. Kupte si jakékoli zboží a / nebo služby nabízené na tomto webu.
4.2.3. Zeptejte se na jakékoli dotazy týkající se služeb a služeb webu a odešlete žádosti o informace na adresy uvedené v sekci kontaktů na webu.
4.2.4. Web používejte výhradně pro účely a způsobem stanoveným ve Smlouvě.
4.3. Uživatel stránek se zavazuje:
4.3.1. Na žádost Správce stránek poskytněte další informace o poskytování placených služeb, zboží a / nebo služeb.
4.3.2. Při používání webu dodržujte vlastnická a nemajetková práva autorů, správy stránek a dalších nositelů práv.
Zásady ochrany osobních údajů
1. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady") jsou oficiálním dokumentem společnosti Astromix a definují postup zpracování a ochrany informací o jednotlivcích (dále jen „uživatelé") za účelem ochrany práv a svobod osoby a občana, když zpracování jeho osobních údajů, včetně práv na ochranu soukromí, osobních a rodinných tajemství, před neoprávněným přístupem a prozrazením.
2. Zpracování osobních údajů - jakékoli akce (operace) nebo soubor akcí (operací) prováděných pomocí automatizačních nástrojů nebo bez použití těchto nástrojů s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, akumulace, ukládání, objasňování (aktualizace, změna) , extrakce, použití, přenos (distribuce, poskytnutí, přístup), depersonalizace, blokování, vymazání, zničení osobních údajů.
3. Vztahy související se zpracováním osobních údajů a informací o Uživatelích Stránky se řídí těmito Zásadami, jinými oficiálními dokumenty Společnosti.
4. Shromažďování osobních údajů
4.1. Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se přímo či nepřímo konkrétního nebo identifikovatelného jednotlivce (subjektu osobních údajů), které lze použít k identifikaci konkrétní osoby nebo k jejímu kontaktování.
4.2. Společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje za účelem poskytování informací o službách nabízených webem a reklamních kampaních.
4.3. Společnost může shromažďovat různé údaje / informace, včetně: jména, příjmení; datum, čas a místo narození; Emailová adresa. Osobní údaje mohou také zahrnovat údaje dodatečně poskytnuté uživateli na žádost společnosti za účelem splnění závazků společnosti vůči uživatelům vyplývajících ze smlouvy o poskytování služeb.
4.5 .. Pokaždé, když navštívíte Web, může Společnost automaticky shromažďovat následující informace o Uživatelích: Technické informace, včetně adresy internetového protokolu (IP), která byla použita k připojení počítače uživatele k Internetu, informace o typu a verze prohlížeče uživatele, nastavení časového pásma, typy a verze pluginů prohlížeče, operační systém a platforma; Informace o návštěvě uživatele, včetně historie návštěv s úplnými jednotnými vyhledávači zdrojů (URL) na webu a po návštěvě webu (včetně data a času), prohlížených produktech nebo produktech, které byly vyhledávány, reakce stránek, chyby načítání, doba trvání návštěv některých stránek, informace o akcích provedených na stránce (rolování, kliknutí a najetí myší), metody použité k opuštění stránky a telefonní číslo, které bylo použito k volání oddělení zákaznických služeb.
5. Použití osobních údajů
5.1. Osobní údaje shromážděné společností umožňují reagovat na požadavky uživatelů a také zasílat uživatelům oznámení o speciálních nabídkách a různých událostech. Osobní údaje pomáhají Společnosti zlepšovat služby, obsah a komunikaci.
5.2. Společnost může používat osobní údaje pro interní účely, jako jsou: provádění auditů, analýza dat a různé studie za účelem vylepšení produktů a služeb společnosti, jakož i interakce s uživateli.
5.3. Pokud si uživatel nepřeje být zařazen do e-mailového seznamu společnosti, může se kdykoli odhlásit ze zasílání e-mailů informováním společnosti na uvedených kontaktech o zpětnou vazbu (viz bod 8).
5.4. Společnost neprodává ani neposkytuje osobní údaje třetím stranám s výjimkou osob uvedených v článku 5.5.
5.5. Společnost může poskytnout přístup k osobním údajům Uživatelů a v přísně omezených případech umožnit jejich zpracování omezenému okruhu třetích stran pro následující účely: Poskytovatelé Analytics a vývojáři vyhledávačů, kteří pomáhají vylepšovat a optimalizovat Web. Poskytovatelé technických řešení, která Společnosti umožňují zasílat její zprávy Uživatelům (včetně marketingových zpráv nebo průzkumů spokojenosti spotřebitelů, pokud Uživatelé dali souhlas se získáním těchto informací). Například poskytovatelé řešení pro organizaci hromadného e-mailu a hromadných SMS.
6 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Každý uživatel má právo požádat společnost, aby nezpracovávala jeho osobní údaje pro marketingové účely. Před shromažďováním osobních údajů společnost informuje uživatele o svém záměru tyto údaje použít pro stanovené účely. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Stačí napsat na mail společnosti [email protected]
7. Změny zásad ochrany osobních údajů Jakékoli změny, které společnost může v budoucnu provést v zásadách ochrany osobních údajů, budou zveřejněny na webu a v případě potřeby budou zaslány uživatelům e-mailem
Kontaktujte nás jakýmkoli pohodlným způsobem::

E-mail: trenastrolog@yahoo.com
Telefon: +40 496 469 11